icon blogsTin tức

Một số phân loại Sâu răng

1. Theo vị trí tổn thương

– Sâu hố rãnh

– Sâu mặt nhẵn

–  Sâu xê măng

2. Theo tiến triển của tổn thương

– Sâu răng cấp tính

– Sâu răng mạn tính

– Sâu răng tiến triển

– Sâu răng ổn định

3. Phân loại theo Black

Loại 1: sâu ở vị trí các hố và rãnh của răng hàm

Loại 2: sâu ở mặt bên các răng hàm

Loại 3: sâu mặt bên các răng cửa nhưng chưa có tổn thương rìa cắn

Loại 4: sâu ở mặt bên các răng cửa có tổn thương rìa cắn

Loại 5: sâu cổ răng

4. Phân loại theo độ sâu

–  Sâu men

– Sâu ngà nông

– Sâu ngà sâu

5. Phân loại theo các lỗ sâu đã được hàn

– Sâu răng thứ phát: sâu răng mới phát sinh trên một răng đã được hàn

– Sâu răng tái phát: sâu răng tiếp tục phát triển ở rìa lỗ hàn   cũ

6. Phân loại sâu răng theo tuổi

– Sâu răng ở trẻ em

– Sâu răng ở người trưởng thành

– Sâu răng ở người già

Ngoài ra còn phân loại theo “Site and size”: theo vị trí và kích thước

Next Post → ← Previous Post