icon blogsĐối Tác

Profident hợp tác phân phối sỉ lẻ các sản phẩm và tuyên truyền giáo dục kiến thức chăm sóc sức khỏe thông qua các đơn vị sau:

+ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh

+ Ecare Store

+ AEON mall

+ Coopmart

+ Pharmacity

+ Guardian Vietnam

Ngoài ra, sản phẩm của Profident còn được phân phối đến các hệ thống cửa hàng bán lẻ khác như Wellness, Waston, Hasaki, US Mart, Coop X-tra, Coop Finelife, Circle K, Genshai Saigon HD, Kingfood, Century, Luke, i-Fitness, Medicare... và một số phòng nha lớn nhỏ trong cả nước.